Vuosikokouskutsu 2016

27.1.2016

Kutsu Modified Motorcycle Association of Finland Ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen yhdistyksen jäsenille. 

Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhdistyksen sääntöjen §11 tälle kokoukselle määräämät asiat.

Toivomme mahdollisimman monen jäsenen osallistuvan vuosikokoukseen. 

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Aika: 12.3.2016 klo 12:00

Paikka: Sabre MC, Vinssikatu 5, 15700 Lahti.

Tervetuloa!