Valmistenumeroiden myöntämisen yksilöllisesti rakennetuille moottoripyörille on alkanut

7.3.2016

Saimme aamusta iloisia uutisia Trafista! He ovat aloittaneet valmistenumeroiden myöntämisen yksilöllisesti rakennetuille moottoripyörille ja kolmipyörille.

MMAF:n hallitus kiittää Trafia hyvästä yhteistyöstä asiassa ja on erittäin tyytyväinen nykyiseen hyvään yhteistyöhön, joka viraston ja MMAF:n välillä vallitsee. Tästä on kiittäminen monia hyviä ja asiansa osaavia ammattilaisia Trafin palveluksessa.

Nyt julkaistun ilmoituksen lisäksi Trafi julkaisi kotisivuillaan myös valmistenumeron hakulomakkeen, jonka osalta pyydämme vielä tarkennuksia ja lisätietoja Trafilta. Palaamme siihen aiheeseen heti kun saamme tarkistettua asioita ja voimme paremmin ohjeistaa lomakkeen täyttöä.

 

Trafi:

Yksilöllisesti valmistettu L-luokan ajoneuvo

Valtioneuvoston asetuksen ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 1270/2014 15 § mukaisesti Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
myöntää hakemuksesta valmistenumeron yksilöllisesti valmistetulle L3e-, L4e- tai L5e-luokan ajoneuvolle. Yksilöllisesti valmistetulla ajoneuvolla tarkoitetaan moottoripyörää, sivuvaunumoottoripyörää tai kolmipyörää, jonka osista osa on yksilöllisesti valmistettuja tai sarjavalmisteisista osista merkittävässä määrin muutettuja
ja jonka osista enintään 50 prosenttia on peräisin samasta sarjavalmisteisesta ajoneuvomallista.

Valmistenumeroita voidaan myöntää kalenterivuoden aikana enintään 150 kpl. Annettu valmistenumero on käytettävissä viiden
vuoden ajan sen antamisesta. Tänä aikana ajoneuvo on rekisteröitävä Suomeen. Jos ajoneuvoa ei rekisteröidä viiden vuoden
määräajan puitteissa, on ajoneuvolle haettava Trafista uusi valmistenumero ajoneuvon rekisteröimiseksi Suomeen yksilöllisesti
valmistettuna ajoneuvona.

Valmistenumeroa haetaan Trafin liikennekelpoisuusyksiköstä tältä sivulta löytyvällä hakulomakkeella. Täytetty lomake lähetetään Trafiin osoitteeseen:

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Liikennekelpoisuusyksikkö
PL 320
00101 Helsinki

tai sähköpostiosoitteeseen ajoneuvotekniikka (at) trafi.fi

Myönnetystä valmistenumerosta ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Ilmoitus lähetetään hakemukseen merkittyyn osoitteeseen. Hakulomake löytyy Trafin sivuilta osoitteesta: Valmistenumeron hakulomake. 

Lähde: http://www.trafi.fi/tieliikenne/katsastukset/yksilollisesti_valmistettu_l-luokan_ajoneuvo