MMAF Ry lausunto MP-verosta

17.1.2017

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta 9.12.2016, VM140:00/2016

MMAF:n lausunto "MP-veroasiassa" on luettavissa VM:n että MMAF:n nettisivuilta.

Teemu S. Lindforsin tekemässä lausunnossa käsitellään ansiokkaasti ja analyyttisesti veroa eri kanteilta. Analyysin kohteiksi joutuvat niin väitetty moottoripyöräilijöiden maksukyky, eri ajoneuvoluokkien yhdenvertainen verokohtelu, vanhojen ajoneuvojen verokohtelu, veron fiskaalisuus - sisältäen brutto- ja nettokertymät, verorasituksen taso, toimialan taloudellinen tilanne sekä pyydetään myös huomioimaan esityksen perustuslainmukaisuus.

Loppusanoina todettakoon, kuten lausunnossakin esitetään, veron käyttöönotto ei ole valtiontalouden näkökulmasta mielekästä.

Lausunto on vapaassa jakelussa ja sitä saa jakaa eteenpäin.

http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405041/LAUSUNTO_20170116134000_405041.PDF

Lausunto on jätetty 16.1.2016.

 

Harrastajien puolesta,

Sakari Mäkinen

Puheenjohtaja

MMAF Ry