Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen 3.2.2018

19.1.2018

Kutsu Modified Motorcycle Association of Finland Ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen yhdistyksen jäsenille. 

 

Aika:

3.2.2018 klo. 17.00

Paikka:

Aliens MC

Jäähdytintie 26

00770 HHELSINKI

 

 

Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhdistyksen sääntöjen §11 tälle kokoukselle määräämät asiat.

 

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Vantaalla 8.1.2018

MMAF Hallitus