VUOSIKOKOUSKUTSU 2.2.2019

10.1.2019

MODIFIED MOTORCYCLE ASSOCIATION OF FINLAND

 

VUOSIKOKOUSKUTSU

 

Modified Motorcycle Association of Finland ry:n sääntömääräinen vuosikokous yhdistyksen jäsenille lauantaina

 

2.2.2019 klo 14:00 alkaen Messukeskus Helsinki, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Galleria Sauna.

 

Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhdistyksen sääntöjen § 11 tälle kokoukselle määräämät

asiat.

 

 

 

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

Vantaalla 10.1.2019

MMAF Hallitus