VUOSIKOKOUSKUTSU 1.2.2020

7.1.2020

07.01.2020

MODIFIED MOTORCYCLE ASSOCIATION OF FINLAND

VUOSIKOKOUSKUTSU

 

Modified Motorcycle Association of Finland ry:n sääntömääräinen vuosikokous yhdistyksen jäsenille lauantaina

 1.2.2020 klo 13:00 alkaen Messukeskus Helsinki, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

 

Galleria Sauna.

 

 Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhdistyksen sääntöjen § 11 tälle kokoukselle määräämät asiat.

 

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

 

Vantaalla 05.01.2020

 

MMAF Hallitus